Počet záznamov: 1  

Zámok : Český Krumlov, areál zámku

 1. Iné názvyKrumlov ; Crumbenowe
  Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  Prístup lokalita volně přístupná
  Zaradenie Národní kulturní památka, UNESCO
  PopisPrvní osídlení zámeckého návrší pochází již z doby bronzové. Hrad je zde poprvé zmiňován v roce 1253. V 1. polovině 14. století byl vystavěn nad starým hradem nový, tzv. Horní hrad. V 2. polovině 16. století započala přestavba hradu na renesanční zámek. Koncem 17. století prošel zámek barokní přestavbou. Poslední větší přestavba byla na zámku provedena v letech 1744 - 67. V té době zde bylo postaveno zámecké divadlo. Monumentální komplex staveb (zahrnuje na 41 budov a stavení soustředěných kolem 5 nádvoří na ploše přes 60 tisíc m², zámecká zahrada má rozlohu 10 ha, na ní navazuje z jižní strany zásobní zahrada o výměře 3 ha) se rozkládá na protáhlém vysokém skalnatém ostrohu nad městem. Z jihu je obtékán Vltavou, ze severu potokem Polečnice. Hlavní vstup je z Latránu přes první nádvoří a příkop na druhé nádvoří Dolního hradu. Dále stoupá cesta po zděném mostě do Horního hradu, který v sobě svírá dvě malá nádvoří. Následuje několika patrový plášťový most k zámeckému parku s divadlem.
  Infojen základní encyklopedické zpracování - neprošlo korekturou

  Zobraziť na Mapy.cz

  GPS: 48°48'45.882"N, 14°18'57.262"E

  Zámok : Český Krumlov, areál zámku, Český Krumlov, , Česká republika. Zámok : Český Krumlov, areál zámku
  Obec
  Český Krumlov, čp. 59
  Okres
  Český Krumlov
  Kraj
  Jihočeský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Burgen und Schlösser der Tschechoslowakei, 1981
  Jihočeským krajem – památky, příroda
  Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . D3
  Czech republic - Sightseeings, 1994
  Mapa hradů a zámků České republiky, 1993 . F4
  Na mape
  Edice KČT č. 73 - Vltava a Blanský les
  GPS
  48°48'45.882"N, 14°18'57.262"E

  Stavebný vývoj

  • r. 1250 - poprvé doložen gotický hrad
  • 2. pol. 16. st. - hrad se proměnil v monumentální a honosné renesanční sídlo
  • r. 1619 - renesanční opevnění
  • po r. 1664 - hrad přeměněn v reprezentativní barokní sídlo
  • r. 1741 - obsazen a zčásti poničen Francouzi
  • 2. pol. 18. st. - ztratil význam šlechtického sídla

  Majiteľ

  • r. 1250 - Vítek z Krumlova
  • do r. 1302 - Vok z Krumlova (Vítkovci se zelenou růží ve znaku)
  • 1302 - 1601 - páni z Rožmberka (Vítkovci s červenou růží ve znaku)
  • od r. 1302 - Jindřich I. z Rožmberka
  • 1. pol. 14. st. - Petr I. z Rožmberka
  • r. 1444 - Oldřich II. z Rožmberka
  • do r. 1592 - Vilém z Rožmberka
  • 1592 - 1601 z Rožmberka, Petr Vok
  • od r. 1601 - císař Rudolf II. Habsburský
  • do r. 1622 - císař Ferdinand II. Habsburský
  • 1622 - 1719 - Eggenbergové
  • od r. 1622 - Jan Oldřich z Eggenberku
  • 1664 - 1710 z Eggenberku, Jan Kristián I.
  • 1710 - 1716 z Eggenberku, Marie Arnoštka
  • 1716 - 1940 - Schwarzenbergové
  • od r. 1716 Schwarzenberg, Adam František
  • 1741 - 1782 Schwarzenberg, Josef Adam, kníže
  • od r. 1782 Schwarzenberg, Jan Nepomuk
  • od r. 1945 - stát
  • r. 1997 - ČR (Památkový ústav České Budějovice, Agentura českého keramického designu, Thalia Consult)
  • r. 2001 - ČR (Státní památkový ústav v Českých Budějovicích)
  • r. 2003 - ČR (Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích)

  Sprievodný text

  Použitá literatúra

  • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 30-31
  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 218, 262, 263
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 42-49
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 68
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 37
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 76, 77
  • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 30
  • Špírek Václav; Hrady ČSSR
  • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 8, 9
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 72, 74-75 ; s. 278-279
  • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 20
  • kolektiv autorů; Zpráva o činnosti za rok 2006; Národní památkový ústav, ústřední pracoviště; 2007; s. 22, 26
  • kolektiv autorů; Zámek Zbraslav; Asijské umění; 2006; s. 5
  • kolektiv autorů; Ottova encyklopedie A-Ž; 2019; s. 182
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, tvrzí a zámků v Českých zemích; I.; 1991-1993; s. 44
  Súvisiaca udalosť

  27. ledna 1578 - Nejvyšší pražský purkrabí Vilém z Rožmberka se na Českém Krumlově potřetí oženil.
  roku 1638 - Kníže Jan Antonín I. z Eggenbergu si nechal vyrobit v Římě "Zlatý kočár" pro svou diplomatickou misi u papežského stolce.

  Poznámka

  • r. 1422 - neúspěšně dobýván Janem Žižkou z Trocnova
  • r. 1579 - zmiňován jako purkrabí a později regent panství Jakub Krčín z Jelčan
  • r. 1782 - zámek přestal být stálým rodovým sídlem
  • od r. 1888 - byly zde umístěny významné knížecí úřady a archiv
  • r. 1940 - zkonfiskován německými úřady
  • r. 1945 - na areál byla uvalena národní správa
  • r. 1947 - podle zákona č. 134 - 47 zabaven státem - zemský majetek
  • r. 1989 - areál prohlášen za Národní kulturní památku
  • 90. léta 20. st. - Alžběta Pezoldová požádala o vydání zámku
  • r. 1992 - celý komplex byl zapsán spolu s městským jádrem do seznamu míst světového kulturního dědictví UNESCO.
  • r. 2002 - zámek získal cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra za záchranu a vzornou konzervaci unikátníhobarokního zámeckého divadla
  • r. 2008 - zámek získal cenu Europa Nostra za konzervaci jižní fasády Horního hradu
  • r. 2023 – na první prohlídkové trase je nově vystaven zrestaurovaný Zlatý kočár (kníže z Eggenbergu v něm cestoval k papeži do Říma

  Obrázky

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na zámecký areál od západu - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na zámecký areál od západu - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na zámecký areál od západu - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na zámecký areál od řeky, od jihovýchodu - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na areál z Plášťového mostu - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na zámecký areál od severu - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled na zámecký areál od severu - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   domek v Jelení zahradě (pod severní stranou zámeckého areálu) - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   chodba spojující zahradu s Renesančním domem, pohled od jihu - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   chodba spojující zahradu s Renesančním domem, pohled od severu - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   vstup do zámeckého areálu z ul. Zámecké schody - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   výstup ze zámeckého areálu do ul. Zámecké schody - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled ulicí K zámecké zahradě - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   pohled ulicí K zámecké zahradě - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   opačný pohled ulicí K zámecké zahradě - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   domky na západním konci ul. K zámecké zahradě - foto z 22. 10. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   domky na západním konci ul. K zámecké zahradě - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   jeden z domků v ul. K zámecké zahradě - foto z 15. 4. 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   turistická vizitka - www.turisticky-denik.cz (www.foto-ropek.cz)

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   upomínkové razítko - 2009

  • Zámek : Český Krumlov, areál zámku

   upomínkové razítko - 2009

Zobraziť na Mapy.cz

GPS: 48°48'45.882"N, 14°18'57.262"E

Zámok : Český Krumlov, areál zámku, Český Krumlov, , Česká republika. Zámok : Český Krumlov, areál zámku
Počet záznamov: 1  
Záznam „Zámok : Český Krumlov, areál zámku“ aktualizovaný:

  Tieto stránky využívajú súbory cookies, ktoré uľahčujú ich prezeranie. Ďalšie informácie o tom ako používame cookies.