Počet záznamov: 1  

Pevnosť : Bílenice

 1. Typ pamiatky tvrz
  Stav stojící památka
  Prístup nepřístupná památka
  PopisO podobě a poloze původního sídla není nic známo. Pozdně gotická tvrz byla postavena při zdejším poplužním dvoře. Později byla zčásti upravena renesančně a barokně. Když přestala sloužit jakon sídlo byla přeměněna na sýpku. Jedná se o patrový obdélný objekt krytý sedlovou střechou stojící v hospodářském dvoře ve východní části obce.
Obec
Bílenice
Okres
Klatovy
Kraj
Plzeňský kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Česko - turistický atlas, 2006 . 133B
Na mape
9 km východně od Sušice
10 km jižně od Horažďovic

Stavebný vývoj

 • 14. st. - patrně postavena tvrz
 • r. 1528 - tvrz poprvé doložena
 • 16. st. - přestavěna renesančně
 • r. 1706 - již sešlá
 • 18. st. - upravena na sýpku

Majiteľ

 • konec 15. st. - Jan Běšín z Běšin
 • do r. 1543 - Magdaléna z Velikého Lipna
 • před r. 1547 - Václav z Dlouhé Vsi
 • Adam Bohuslav a Častolár z Dlouhé Vsi (synové Václava)
 • 2. pol. 16. st. - Diviš Březský z Ploskovic
 • do r. 1621 - Václav Březský z Ploskovic (syn Diviše)
 • od r. 1623 - Baltazar de Marradas (císařský hejtman)
 • Martin de Hoef-Huerta (císařský velitel)
 • Petr Vasquez de Umano (císařský rytmistr)
 • do r. 1651 - Marie Eleonora a Isabela Kateřina (dcery Vasqueze)
 • 1651 - 1659 - Anna Marie Chobotská z Ostředka
 • od r. 1659 - Zdeněk Ježovský z Lub
 • do r. 1689 - Jan Václav Ježovský
 • od r. 1689 - Jan František hrabě Krakovský z Kolovrat
 • 80. léta 20. st. - stát (sýpka a prodejna Jednoty)

Použitá literatúra

 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 14
 • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 26-27
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 20
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 61
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 76
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 4. díl; 1982; s. 452
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 36
 • Šafránek Břevnovský Josef; Sušice a okolí; 1993; s. 16
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
 • 28. 7. 1621 - Václav Březský uzavřel příměří s císařským hejtmanem Baltazarem de Marradas
 • r. 1623 - bílenické zboží konfiskováno císařem
 • r. 1706 - v odhadním popisu panství se uvádí, že se jednalo o rozlehlou kamennou stavbu ("...2 pokoje, pustá kaplička, 4 komory, mashaus, kuchyň, 4 suché sklepy a 4 sklepy pod zemí se studnicí...")
 • Obrázky
 • Tvrz : Bílenice - žádost o pomoc

  žádost o pomoc