Počet záznamov: 1  

Zámok : Benátky nad Jizerou

 1. Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie kulturní památka
  PopisZámek byl vystavěn na zříceninách starého gotického kláštera cyriáků zničeného před více než sto lety husitským vojskem. Po třicetileté válce byl přistavěn barokní objekt (prameny uvádějí v té době starý a nový zámek). Po požáru, kdy byl objekt vážně poškozen, řadu let pustl. Poté došlo ke spojení stávajících objektů a k jejich rozšíření o další křídlo do dnešní podoby. Jedná se o renesanční a barokní komplex budov spojených průchozí galerií s kostelem, hospodářskými objekty a parkem. Nachází se na návrší nad Jizerou.
Obec
Benátky nad Jizerou, Zámek 49/50
Okres
Mladá Boleslav
Kraj
Středočeský kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Turistická mapa č. 17., 1996 . list D1-D2
Česko - turistický atlas, 2006 . 47B
Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B3
Na mape
Jizerská tabule
17 km jižně od Mladé Boleslavi

Stavebný vývoj

 • r. 1349 - postaven klášterní kostel Narození Panny Marie
 • r. 1522 - sklenut kostel
 • 1526 - 1527 - postaven renesanční zámek
 • r. 1572 - rozsáhlá sgrafitová výzdoba
 • r. 1599 - architektonická výzdoba v patrech
 • třicetiletá válka - zpustošen
 • po r. 1648 - postaven samostatný barokní zámecký objekt
 • r. 1656 - vážně poškozen požárem
 • konec 17. st. - rozšířen do dnešní podoby (stávající objekty byly spojeny a rozšířeny o další barokní křídlo, F. Höger)
 • r. 1702 - hranolová barokní kostelní věž
 • po r. 1720 - upraveny exteriéry spolu s parkem (sochařská výzdoba - patrně zdejší rodák František Adámek)
 • 2. pol. 18. st. - vstupní rokoková brána do parku (arch. Filip Heger)
 • 2. pol. 18. st. - rokokové nástěnné malby v tzv. Růžovém salónku
 • konec 18. st. - pozdně barokní přestavba vstupní budovy a rokoková úprava interiérů (arch. Filip Heger)
 • konec 18. st. - nádvoří osazené sem přenesenými sochami z Lysé (okruh Matyáše Bernarda Brauna)
 • 2. pol. 19. st. - interiéry doplněny o druhorokokové detaily
 • r. 1879 - postaven nový portál k hrobce v zámeckém kostele
 • po r. 1886 - zámek postupně pustne
 • r. 1937 - obnovena sgrafitová výzdoba spolu s výzdobou v patrech
 • r. 1955 - II. patro upraveno pro potřeby muzea

Majiteľ

 • kolem r. 1340 - Jan IV. z Dražic (pražský biskup)
 • r. 1349 - Jan z Dražic
 • od r. 1512 - Bedřich z Donína
 • konec 16. st. - Jindřich z Donína
 • od r. 1599 Rudolf II. Habsburský
 • od r. 1648 - Jan z Wörthu (generál)
 • přelom 16. a 17. st. - Arnošt Bohumír ze Schützenu
 • 1720 - 1764 - Ignác Zikmund z Klenové
 • - Václav z Klenové
 • do r. 1793 - Antonín Příchovský z Příchovic (pražský arcibiskup)
 • od r. 1816 - sestry Marie, Josefína a Eliška ze Solopisk
 • - Leopold Felix Thun z Hohensteinu
 • do r. 1886 - Thunové
 • od r. 1886 - vídeňská zemská banka
 • od r. 1904 - Kinští
 • od r. 1920 - město Benátky nad Jizerou (městské úřadovny)
 • 80. léta 20. st. - město Benátky nad Jizerou (MěstNV, městské muzeum, archiv, školská zařízení)
 • r. 1997 - Město Benátky nad Jizerou (Městské muzeum Benátky nad Jizerou)
 • r. 2001 - Město Benátky nad Jizerou (Okresní muzeum Mladá Boleslav, Muzeum v Benátkách nad Jizerou)

Použitá literatúra

 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 38
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 58
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 26-29
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 53-54
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 27
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 15
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 3
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 4
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 126
 • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 18
 • Ehm Josef; Československé hrady a zámky; 1972; s. 180
 • kolektiv autorů; Česká republika, turistické zajímavosti; s. 8
Kľúčové slová
královský majetek * městský majetek * kostel * renesance * barok * rokoko * požár * třicetiletá válka * válka * park * zajímavost * sgrafito * brána * film
Súvisiace osobnosti
Brahe, Tycho, 1546-1601 Braun, Matyáš Bernard, 1684-1738 Heger, Filip
Súvisiace rody
Habsburkové
Súvisiaca udalosť

3. února 1600 - Na zámku v Benátkách nad Jizerou se setkali Tycho Brahe a Jan Kepler.
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; www.muzeumbenatky.cz ; www.muzeumhracek.webpark.cz
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Filmy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke

Poznámka

 • 1529 - 1532 - působil zde Jan Augusta
 • pol. 16. st. - Benátky jedním ze středisek Jednoty Bratrské
 • od 20. 8. 1599 - astronom Tycho Brahe zde budoval observatoř
 • pol. 18. st. - v zámecké kapli hrál houslový virtuos František Benda
 • 1844 - 1848 - Bedřich Smetana domácím učitelem hudby u hraběte Thuna
 • po r. 1848 - domácí učitelkou hudby Kateřina Kolářová (výborná pianistka, pozdější manželka B. Smetany)
 • r. 1937 - objevena renesanční sgrafita
 • r. 1955 - v objektu zřízeno městské muzeum
 • r. 1967 - objekt prohlášen za kulturní památku

Obrázky

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - letecký pohled na zámek od severozápadu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na zámek od severozápadu - foto z 30. 4. 2010

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek od dálnice - foto z 15. 5. 2005

  pohled na zámek od dálnice - foto z 15. 5. 2005

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek od dálnice - foto z r. 2004

  pohled na zámek od dálnice - foto z r. 2004

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek - foto z r. 2004

  pohled na zámek - foto z r. 2004

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z r. 2004

  věž zámeckého kostela - foto z r. 2004

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

  pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

  pohled na město se zámkem od jihu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek od jihu - foto z 29. 4. 2007

  pohled na zámek od jihu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - hlavní vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  hlavní vstupní brána do zámeckého areálu, pohled od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail hlavní vstupní brány - foto z 29. 4. 2007

  detail hlavní vstupní brány - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail znaku nad obloukem brány - foto z 29. 4. 2007

  detail znaku nad obloukem brány - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na vstupní brány ze zámeckého dvora - foto z 29. 4. 2007

  pohled na vstupní brány ze zámeckého dvora - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

  detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

  detail plastiky umístěné ve vstupním prostoru dvora - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - info tabule s plánkem zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

  info tabule s plánkem zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - kašna v jižní ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  kašna v jižní ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail torza litinové pumpy - foto z 29. 4. 2007

  detail torza litinové pumpy - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

  severní vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na severní bránu ze zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  pohled na severní bránu ze zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - vstupní zámecké křídlo, pohled od východu - foto z 29. 4. 2007

  vstupní zámecké křídlo, pohled od východu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - vstupní zámecké křídlo, pohled od severovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  vstupní zámecké křídlo, pohled od severovýchodu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severovýchodní nároží zámku - foto z 29. 4. 2007

  severovýchodní nároží zámku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní zámecké křídlo - foto z 29. 4. 2007

  severní zámecké křídlo - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - detail arkády v přízemí nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  detail arkády v přízemí nádvoří - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  zámecké nádvoří - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled z nádvoří za věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  pohled z nádvoří za věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled parkem na vstup do severního křídla - foto z 29. 4. 2007

  pohled parkem na vstup do severního křídla - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

  severní křídlo, pohled z parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled parkem k zámeckému nádvoří - foto z 29. 4. 2007

  pohled parkem k zámeckému nádvoří - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámecký kostel od východu - foto z 29. 4. 2007

  pohled na zámecký kostel od východu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámecký kostel od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

  pohled na zámecký kostel od jihovýchodu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámecký kostel od severozápadu - foto z 29. 4. 2007

  pohled na zámecký kostel od severozápadu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - závěr kostela - foto z 29. 4. 2007

  závěr kostela - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

  věž zámeckého kostela - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

  chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

  chodba spojující zámek s kostelem - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

  zahradní altán v zámeckém parku při ohradní zdi - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

  pohled do zámeckého parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - bysta Bedřicha Smetany v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

  bysta Bedřicha Smetany v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pietní sloup Obětem světové války v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

  pietní sloup Obětem světové války v zámeckém parku - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - nápisová deska z pietního sloupu - foto z 29. 4. 2007

  nápisová deska z pietního sloupu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - schodiště vedoucí z parku k zámeckému kostelu - foto z 29. 4. 2007

  schodiště vedoucí z parku k zámeckému kostelu - foto z 29. 4. 2007

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - pohled na zámek přes dálnici od jihovýchodu - foto z 1. 1. 2008

  pohled na zámek přes dálnici od jihovýchodu - foto z 1. 1. 2008

 • Zámek : Benátky nad Jizerou - letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010

  letecký pohled na zámek od západu - foto z 30. 4. 2010