Počet záznamov: 1  

Pevnosť : Bělušice

 1. Typ pamiatky tvrz
  Stav neexistuje
  Zaradenie kulturní památka
  PopisZ původní gotické tvrze se dochovaly pouze obvodové zdi (J. G. Sommer uvádí, ...že byly odstraněny zbytky "zámku", patrně se však nejednalo o zánik celého objektu původní tvrze, ale patrně bylo jejích částí využito při přestavbě hospodářského dvora, jehož obytná část je zpevněna opěrnými pilíři...) Objekt byl v natolik katastrofálním stavu, že byl nakonec zbourán."
  Obec
  Bělušice
  Okres
  Most
  Kraj
  Ústecký kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Česko - turistický atlas, 2006 . 24C
  Na mape
  12 km severně od Loun
  12 km jihovýchodně od Mostu

  Stavebný vývoj

  • 2. pol. 14. st. - postavena tvrz
  • r. 1404 - poprvé doložena
  • 16. st. - rozšířena o renesanční objekt
  • 2. pol. 16. st. - slouží hospodářským účelům
  • 2. pol. 17. st. - renesanční část zcela přestavěna
  • 18. st. - objekt tvrze upravován
  • 2. pol. 20. st. - neudržována, chátrá
  • po r. 1991 - zbořena

  Majiteľ

  • 1231 - 1254 - Vít z Bělušic
  • r. 1240 - Boleslav z Bělušic
  • r. 1377 - Jindřich a Bozděch z Bělušic
  • r. 1404 - Jan z Bělušic
  • r. 1408 - vladyka Vchyna
  • r. 1465 - Jiří z Truzenic
  • r. 1523 - Jan Charvát z Berštejna (Barštejna, Baerenštejna)
  • 1566 - 1570 - páni z Bílé
  • od r. 1570 - rod Charvátů
  • r. 1623 - Jan Charvát
  • - Alžběta Charvátová (provdaná Chotková)
  • do r. 1925 - Chotkové
  • od r. 1945 - státní statek

  Použitá literatúra

  • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 13-14
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 26
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 14
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 22-23
  Kľúčové slová
  gotika * renesance
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku

  Obrázky

  • Tvrz : Bělušice

   rozpadající se tvrz od východu (1991) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st