Počet záznamov: 1  

Pevnosť : Bělušice

 1. Typ pamiatky tvrz
  Stav neexistuje
  Zaradenie kulturní památka
  PopisZ původní gotické tvrze se dochovaly pouze obvodové zdi (J. G. Sommer uvádí, ...že byly odstraněny zbytky "zámku", patrně se však nejednalo o zánik celého objektu původní tvrze, ale patrně bylo jejích částí využito při přestavbě hospodářského dvora, jehož obytná část je zpevněna opěrnými pilíři...) Objekt byl v natolik katastrofálním stavu, že byl nakonec zbourán."
Obec
Bělušice
Okres
Most
Kraj
Ústecký kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Česko - turistický atlas, 2006 . 24C
Na mape
12 km severně od Loun
12 km jihovýchodně od Mostu

Stavebný vývoj

 • 2. pol. 14. st. - postavena tvrz
 • r. 1404 - poprvé doložena
 • 16. st. - rozšířena o renesanční objekt
 • 2. pol. 16. st. - slouží hospodářským účelům
 • 2. pol. 17. st. - renesanční část zcela přestavěna
 • 18. st. - objekt tvrze upravován
 • 2. pol. 20. st. - neudržována, chátrá
 • po r. 1991 - zbořena

Majiteľ

 • 1231 - 1254 - Vít z Bělušic
 • r. 1240 - Boleslav z Bělušic
 • r. 1377 - Jindřich a Bozděch z Bělušic
 • r. 1404 - Jan z Bělušic
 • r. 1408 - vladyka Vchyna
 • r. 1465 - Jiří z Truzenic
 • r. 1523 - Jan Charvát z Berštejna (Barštejna, Baerenštejna)
 • 1566 - 1570 - páni z Bílé
 • od r. 1570 - rod Charvátů
 • r. 1623 - Jan Charvát
 • - Alžběta Charvátová (provdaná Chotková)
 • do r. 1925 - Chotkové
 • od r. 1945 - státní statek

Použitá literatúra

 • kolektiv autorů; Encyklopedie českých tvrzí; 1. díl; 1998; s. 13-14
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; III; 1984; s. 26
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 14
 • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 22-23
Kľúčové slová
gotika * renesance
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
 • r. 1958 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • Obrázky
 • Tvrz : Bělušice - rozpadající se tvrz od východu (1991) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st

  rozpadající se tvrz od východu (1991) - kresba podle předlohy: Josef Šafránek st