Počet záznamov: 1  

Zámok : Bechyně

 1. Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  Prístup regulovaný vstup
  Zaradenie kulturní památka
  PopisPočátky dějin jsou spojeny s duchovní a později s královskou správou jihočeské državy. Areál s předhradím na rozsáhlém, vysokém skalnatém ostrohu nad soutokem Lužnice s říčkou Smutná se rozkládá v jižní části města, kde bývalo již v raném středověku slovanské hradiště. Vlastní trojkřídlý objekt s hranolovou věží a obdélným nádvořím je přístupný po kamenném mostě. Součástí areálu jsou hospodářské budovy (pozdně gotický špýchar s dochovanými původními prostory s trámovými stropy a krovem, rozsáhlá budova bývalého renesančního pivovaru či novodobě přestavěná jízdárna), pozdně gotické opevnění a anglický park s pavilonem Ptáčnice a s grotou na hradbě.
Obec
Bechyně, Zámek 1
Okres
Tábor
Kraj
Jihočeský kraj
Štát
Česká republika
Na mape
Česko - turistický atlas, 2006 . 114F
Jihočeským krajem – památky, příroda
Státní hrady a zámky, městské památkové rezervace, chráněné přírodní oblasti, 1956
Hrady a zámky české republiky, 1996 . B2
Czech republic - Sightseeings, 1994
Na mape
Táborská pahorkatina
18 km jihozápadně od Tábora
Edice KČT č. 71 - Písecko

Stavebný vývoj

 • 9. st. - opevněné hradiště
 • r. 1268 - postaven královský hrad
 • kolem r. 1340 - goticky upraven
 • r. 1423 - vypálen husity
 • 1470 - 1480 - vznik síně s pozdně gotickou síťovou klenbou v jihozápadním hradním křídle
 • kolem r. 1500 - postaven pozdně gotický špýchar
 • kolem r. 1515 - vznik síně v příčném křídle (unikátní sloup ve tvaru kmene stromu, jenž přechází do žeber ve tvaru větví, patrně od Wendela Roskopfa)
 • kolem r. 1520 - do jižní stěny síně vsazen pískovcový portál s vytesaným štítkem stavebníka (šternberská hvězda)
 • přelom 15. a 16. st. - postaveno mohutné pozdně barokní opevnění
 • 16. st. - zbořena hranolová pevnostní věž, v předhradí v místech bývalého kostela sv. Jiří byla postavena sýpka
 • 60. léta 15. st. - zahájena renesanční přestavba
 • 2. pol. 16. st. - postaven v předhradí pivovar
 • po r. 1578 - přestavěna pozdně gotická brána předhradí
 • 1581 - 1584 - rozšířen na renesanční zámek (Baltassar Maggi)
 • 1585 - 1591 - dvorní fasády pokryty nástěnnými malbami (iluzívní manýristické rámce kolem oken podle vzorů J. Vredemana de Vriese)
 • kolem r. 1587 - štuková výzdoba Soudní a Svatební síně (Antonio Melani)
 • po r. 1590 - velký rožmberský sál vyzdoben nástěnnými malbami
 • před r. 1592 - malovaný kazetový strop ve zbrojnici (maloval patrně Raimund Paul podle předlohy A. Blocklandta ryté P. Gallem)
 • 1599 - 1602 - bohatě vyzdobena tzv. svatební síň Petra Voka (Bartoloměj Jelínek)
 • r. 1690 - přestavěn pivovar
 • 60. léta 18. st. - klasicistně upraven
 • r. 1737 - upravena sýpka
 • r. 1759 - přestavěn tzv. Hozlauerovský dům (Don. Murazzi)
 • r. 1776 - jízdárna a stáje v předzámčí
 • r. 1792 - jižní část bývalého hradu, spolu s branou a s kaplí sv. Ludmily, z větší části zbořena
 • 19. st. - přestavován pivovar a brána předhradí, do prvního nádvoří vestavěn trakt arkád
 • 1. čtvrt. 19. st. - zřízen anglický park s pavilonem a grotou
 • r. 1814 - v místech kaple sv. Jiří postaven altán
 • kolem r. 1840 - upravován
 • kolem r. 1864 - sýpka upravena novogoticky
 • r. 1864 - jízdárna upravena romanticky
 • 20. st. - přestavován pivovar
 • 1954 - 1955 - restaurován malovaný kazetový strop ve zbrojnici zámku
 • 80. léta 20. st. - dlouhodobá rekonstrukce

Majiteľ

 • 10. st. Přemyslovci (rod)
 • r. 1167 - arcidiakon Dětleb
 • do r. 1268 - pražští biskupové
 • 1268 - 1278 Přemysl II. Otakar
 • od r. 1310 Jan Lucemburský
 • před 1340 - 1359 - Štěpán ze Šternberka
 • 1359 - 1376 - Albrecht ze Šternberka (syn Štěpána, biskup litomyšlský)
 • 1376 - 1397 - Petr ze Šternberka
 • od r. 1397 - Jošt, moravský markrabě
 • do r. 1407 - Heralt z Kunštátu
 • 1409 - 1411 - Heralt a Jiří z Kunštátu (synové Heralta)
 • 1411 - 1414 - Boček z Kunštátu
 • 1414 - 1420 Lefl z Lažan, Jindřich
 • od r.1420 Lefl z Lažan, Hynek
 • r. 1428 - táborité (hejtman Jan Bleha z Těšnice)
 • Lefl z Lažan, Jan
 • do r. 1477 - Oldřich z Grafeneku
 • 1477 - 1530 Šternberkové
 • od r. 1477 - Jaroslav a Zdeslav ze Šternberku
 • 1507 - 1521 - Ladislav ze Šternberka
 • do r. 1528 - Jan ze Šternberku
 • do r. 1530 - Adam a Jaroslav ze Šternberku
 • 1530 - 1569 - Kryštof ze Švamberka a na Zvíkově
 • 1569 - 1596 - Petr Vok z Rožmberka
 • 1596 - 1761 - Šternberkové
 • 1596 - 1623 - Adam ze Šternberka a na Sedlci
 • 1623 - 1648 - František ze Šternberka
 • 1665 - 1678 - Jan Norbert ze Šternberka (syn Františka)
 • 1678 - 1700 - Jan Josef ze Šternberka (syn Jana)
 • od r. 1700 - Marie Terezie ze Šternberka (dcera Jana Josefa, provdána za Jana Leopolda z Paaru)
 • 1761 - 1948 - Paarové
 • od r. 1761 - Jan Václav z Paaru (syn Marie)
 • 50. léta 20. st. - stát (účelové zařízení ČSAV)
 • 70. léta 20. st. - Alšova jihočeská galerie, expozice současné a slovenské - stát (špýchar a pivovar
 • keramiky)
 • r. 1997 - APS a.s. Bechyně (Alšova jihočeská galerie)
 • r. 2001 - soukromý majetek (Panství Bechyně a. s.; Alšova Jihočeská galerie, expozice současné a slovenské keramiky)
 • keramiky)

Použitá literatúra

 • Durdík Tomáš; Encyklopedie českých hradů; 1995; s. 54-56
 • Koblasa Pavel; Panská sídla jižních Čech; 433 hradů, zámků a tvrzí; 2003; s. 12-13
 • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 36-37
 • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 262
 • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 56-57
 • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; V; 1986; s. 17-19
 • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
 • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 42-48
 • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 21-22
 • Kuča Karel; Města a městečka v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; I. díl; 1996; s. 62-67
 • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Hrady, zámky a ostatní zpřístupněné památky - Čechy, Morava a Slezsko; 2001; s. 2
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč k 274 hradům, zámkům a ostatním zpřístupněným památkám - Čechy, Morava a Slezsko; 1997; s. 2
 • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 125
 • Sučková Kateřina; Kamenný klíč; Staroslovanské hrady. Slovanská hradiště v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; 2005; s. 48
 • kolektiv autorů; Hrady a zámky; 1985; obr. 55
 • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 78-79 ; s. 277
Odkaz na www
http://monumnet.npu.cz/monumnet.php ; https://www.hrady.cz/index.php?OID=1298 ; www.panstvi-bechyne.cz ; www.zamek-bechyne.cz ; www.ajg.cz
Odkazy na ďalšie záznamy
(1) - Filmy
(1) - Daľšie pramene o pamiatke
Poznámka
 • únor 1580 - konala se zde svatba Petra Voka z Rožmberku s Kateřinou z Ludanic
 • r. 1963 - objekt prohlášen za kulturní památku
 • r. 1967 - v prostorách bývalé zámecké sýpky a pivovaru zřízena pobočka AJG
 • 70. léta 20. st. - bývalá jízdárna slouží výrobním účelům
 • r. 1976 – restaurována kamenná kartuše, erb hraběte Paara, na zámeckém špejcharu (J. Vokálek)
 • r. 1979 - průzkum renesanční malované fasády na východní stěně vnitřního nádvoří (M. Zbíralová)
 • 90. léta 20. st. - objekt restituován (Paarové)
 • Obrázky
 • Zámek : Bechyně - severní vstupní průčelí zámku - foto z 13. 6. 2010

  severní vstupní průčelí zámku - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - pohled na zámek od řeky Lužnice - encyklopedie Wikipedia

  pohled na zámek od řeky Lužnice - encyklopedie Wikipedia

 • Zámek : Bechyně - pohled od Lužnice - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

  pohled od Lužnice - pohlednice z 50. let 20. st. (soukromá sbírka)

 • Zámek : Bechyně - pohled do areálu (jízdárna) - foto z r. 1991

  pohled do areálu (jízdárna) - foto z r. 1991

 • Zámek : Bechyně - severní vstupní průčelí zámku - foto z 13. 6. 2010

  severní vstupní průčelí zámku - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - zámecká věž - foto z 13. 6. 2010

  zámecká věž - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - východní zámecké průčelí - foto z 13. 6. 2010

  východní zámecké průčelí - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - detail vstupního portálu s balkonem - foto z 13. 6. 2010

  detail vstupního portálu s balkonem - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - most do zámku přes ve skále tesaný příkop - foto z 13. 6. 2010

  most do zámku přes ve skále tesaný příkop - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - zámecký park - foto z 13. 6. 2010

  zámecký park - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 13. 6. 2010

  vstupní brána do zámeckého areálu - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - dům nad vstupní bránou, pohled z areálu - foto z 13. 6. 2010

  dům nad vstupní bránou, pohled z areálu - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - zámecká jízdárna, jižní průčelí - foto z 13. 6. 2010

  zámecká jízdárna, jižní průčelí - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - zámecká jízdárna, panoramatický pohled na jižní průčelí - foto z 13. 6. 2010

  zámecká jízdárna, panoramatický pohled na jižní průčelí - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - altán v jihovýchodním cípu parku - foto z 13. 6. 2010

  altán v jihovýchodním cípu parku - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - západní průčelí zámecké sýpky (Muzeum Vl. Preclíka) - foto z 13. 6. 2010

  západní průčelí zámecké sýpky (Muzeum Vl. Preclíka) - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - pohled na sýpku parkem od jihu - foto z 13. 6. 2010

  pohled na sýpku parkem od jihu - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - pohled na sýpku parkem od jihu - foto z 13. 6. 2010

  pohled na sýpku parkem od jihu - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - detail erbu na západním průčelí sýpky - foto z 13. 6. 2010

  detail erbu na západním průčelí sýpky - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - pohled na Lesní (Hozlaurovský) dům od severovýchodu - foto z 13. 6. 2010

  pohled na Lesní (Hozlaurovský) dům od severovýchodu - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - pohled na Lesní (Hozlaurovský) dům od severozápadu - foto z 13. 6. 2010

  pohled na Lesní (Hozlaurovský) dům od severozápadu - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - detail kašny v zámeckém parku - foto z 13. 6. 2010

  detail kašny v zámeckém parku - foto z 13. 6. 2010

 • Zámek : Bechyně - pozdně gotická bašta, pohled z vyhlídky u zámku - foto z 13. 6. 2010

  pozdně gotická bašta, pohled z vyhlídky u zámku - foto z 13. 6. 2010