Počet záznamov: 1  

Zámok : Bečváry, starý zámek

 1. Typ pamiatky zámek
  Stav stojící památka
  Prístup nepřístupná památka
  Zaradenie kulturní památka
  PopisV místech zpustlé tvrze, která asi značně utrpěla za třicetileté války, byl postaven barokní zámek, následně byl rozšířen o zámeckou kapli sv. Michaela a o východní rokokové křídlo se zahradním průčelím, současně byla upravena zahrada s parkem. Jedná se o patrový čtyřkřídlý objekt s arkádovým nádvořím a mansardovou střechou a monumentálním zahradním průčelím s dvoupatrovým rizalitem s terasou a bočními schodišti, stojící v parku uprostřed obce.
  Obec
  Bečváry, čp. 1
  Okres
  Kolín
  Kraj
  Středočeský kraj
  Štát
  Česká republika
  Na mape
  Česko - turistický atlas, 2006 . 70D
  Mapa kulturních památek středočeského kraje, 1984
  Hrady a zámky české republiky, 1996 . B4
  Na mape
  12 km jihozápadně od Kolína

  Stavebný vývoj

  • konec 16. st. - předpokládaný vznik tvrze
  • r. 1603 - poprvé doložena
  • třicetiletá válka - utrpěla častými pobyty vojsk
  • r. 1734 - uváděna jako stodola
  • 1745-1763 - postaven pozdně barokní zámek
  • 1766-1776 - rozšířen rokokově (arch. Jan Josef Wirch, Ignác Palliardi)
  • kolem r. 1770 - sochy na venkovním schodišti (Ignác František Platzer)
  • r. 1774 - nástěnné malby v hlavním sále (Josef Hager a Josef Redelmayer)
  • kolem r. 1800 - rozšířen park
  • po r. 1883 - interiéry zpustly a částečně byly zazděny nádvorní arkády
  • 60.-80. léta 20. st. - rekonstruován
  • po r. 2000 - odborně restaurován

  Majiteľ

  • r. 1265 - Horyna z Bečvár
  • do r. 1564 - Smil Myška ze Žlunic
  • 1564 - 1591 - Karel Časta Myška ze Žlunic
  • 1591 - 1627 - Jaroslav Myška
  • 1627 - 1635 - Jan Oktavián Kinský ze Vchynic
  • 1635 - 1667 - Václav Michna z Vacínova
  • do r. 1738 - Karel Jáchym Breda
  • 1738 - 1763 - Jiří Hillebrandt z Prandau
  • r. 1763 - císařský majetek
  • 1763 - 1776 - generál Laudon, Ernest Gideon von
  • 1776 - 1824 Česká královská komora
  • od r. 1780 - arcivévoda Karel Ludvík
  • od r. 1824 - Martin Liška (měšťan)
  • do r. 1883 - František Liška
  • 1883 - 1924 - Klára Frengelová
  • 1924 - 1945 - dědicové Kláry Frengelové
  • od r. 1945 - stát (depozitář Ústředního archivu ČSAV)
  • od r. 2000 - soukromý majitel (muzikant Robert Kodym)

  Použitá literatúra

  • Kolektiv autorů; ABC kulturních památek Československa; 1985; s. 35
  • Syrový Bohuslav; Architektura - svědectví dob, přehled vývoje stavitelství a architektury; 1974; s. 335
  • Kolektiv autorů; Hrady a zámky v Čechách; 1986; s. 20, 56
  • Kolektiv autorů; Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku; VI; 1989; s. 37-38
  • Kolektiv autorů; Mapa kulturních památek ČSSR; 1976; s. 55
  • Poche Emanuel; Umělecké památky Čech; 1. díl; 1977; s. 38, 39
  • Kolektiv autorů; Umělecké památky Čech; 1957; s. 20
  • Šafránek Josef M.; Soupis hradů, letohrádků, paláců, tvrzí a zámků v českých zemích; I.; 1995; s. 12
  • Vlček Pavel; Encyklopedie českých zámků; 1994; s. 124-125
  • Úlovec Jiří; Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech; 2001; s. 19-20
  • kolektiv autorů; Seznam nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých památek v České republice; 2003
  • Wirth Zdeněk; Státní hrady a zámky; 1955; obr. 32-35 ; s. 277
  • Hosnedl Jiří; Lexikon turistických zajímavostí A - Z; Průvodce na cesty; 1990; s. 15
  • Kolektiv autorů; Malá československá encyklopedie; I; 1984; s. 389
  • Herout Jaroslav; Staletí kolem nás; 1981; s. V/4
  Kľúčové slová
  konfiskace * královský majetek * třicetiletá válka * válka * barok * rokoko * park * zahrada * kaple * arkáda
  Súvisiace osobnosti
  Leopold I., 9. 6. 1640 - 5. 5. 1705 Marie, Terezie, 13. 5. 1717 - 29. 11. 1780 Hager, Josef Palliardi, Ignác Jan Nep. Platzer, Ignác František Wirch, Jan Josef
  Súvisiace rody
  Habsburkové
  Odkaz na www
  http://monumnet.npu.cz/monumnet.php
  Odkazy na ďalšie záznamy
  (1) - Filmy
  (1) - Daľšie pramene o pamiatke

  Poznámka

  • r. 1667 - jako odúmrť připadly Bečváry císaři Leopoldovi I.
  • r. 1775 - bečvárští poddaní se aktivně účastnili nevolnického povstání
  • r. 1945 - majetek konfiskován
  • r. 1966 - objekt prohlášen za kulturní památku
  • konec 20. st. - objekt restituován

  Obrázky

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   západní vstupní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek - foto z r. 1949

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled od zámku na původní vstup do areálu statku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   původní vstupní brána do areálu statku, pohled od zámku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   původní vstupní brána do areálu statku, pohled od západu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   detail výzdoby vstupní brány - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od západu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   detail vstupu do zámku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od jihozápadu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   jihozápadní nároží zámku - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   jižní zámecké průčelí - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   jižní zámecké průčelí spolu s parkem - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled do zámeckého parku od západu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severozápadu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008

  • Zámek : Bečváry, starý zámek

   pohled na zámek od severovýchodu - foto z 13. 12. 2008