Records found: 2  
Your query: Author Sysno = "^kcz_un_auth 0025120^"

Bibliography

  1. Author Paukert Jiří
    Issue dataBrno : Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody, 1970
    FileBooks
  2. Author Paukert Jiří
    Issue dataBrno : KSSPPOP, 1987
    FileBooks