Records found: 36  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001846 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. DescriptonStarověká početní tabulka rozdělená na sloupce s posuvnými počítacími známkami, sloužící jako počítadlo.
 2. DescriptonOsoba zabývající se hlavně ve středověku nejasně vymezenou činností zaměřenou na poznávání přírodních procesů.
 3. Otherastrolabium
  DescriptonStarověký jednoduchý astrometrický přístroj používaný k určování zeměpisných souřadnic v okamžicích průchodů hvězd stejnou výškou.
 4. DescriptonPřírodní organické látky, ale také synteticky získané sloučeniny, které zbarvují různé materiály tak, že je veskrze pronikají. Ve vodě a v pojidlech (lihových, olejových atd.) jsou na rozdíl od barevných pigmentů, rozpustné.
 5. DescriptonBřidličnaté horniny různého složení, z nichž zvláště vrstevnatý jílovitý sediment se hodí k štípání znamenité krytiny v deskách asi 5 mm silných, různé velikosti, barvy světlé i tmavošedé až šedozelené (železnobrodská břidlice). Silurská anglická břidlice je červenofialová. Desky se přibíjejí na bednění dnes potažené dehtovou lepenkou. Kamenná břidličná krytina je velmi trvanlivá, ale těžká.
 6. DescriptonNejstarší fotografický proces, objevený r. 1839 a nazvaný podle svého vynálezce L. J. M. Daguerrea. Snímek zachycený na citlivou stříbrnou nebo postříbřenou destičku vytváří jediný pozitivní obraz, který byl fixován rtuťovými parami.
 7. DescriptonOptický přístroj zvětšující zorný úhel, pod nímž se jeví oku vzdálené předměty.
 8. Otherživly
  DescriptonČtvero elementů, základních prvků, z nichž je podle antické filozofie vybudován svět: země, voda, vzduch a oheň, témata častých alegorických zobrazení v období středověku, renesance, manýrismu a zvláště baroka.
 9. DescriptonJemná zlatnická dekorace ze splétaných stříbrných nebo zlatých drátků zakončených zrnkem, přiletovaných k podkladu.
 10. Otherzkamenělina
  DescriptonPozůstatek vymřelého organismu, uchovaný jako otisk v hornině, zřídka jako zkamenělina.