Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001839 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...V Hradci Králové se konala 12. valná hromada spolku "Komitét 1866", na které byly přijaty její nově vypracované stanovy, odpovídající původnímu cíli spolku a zároveň potřebám dnešní široké členské základně a v neposlední řadě platnému právnímu řádu České republiky.
 2. On
  ...Konala se poslední valná hromada Ústředního spolku pro udržování válečných památek z r. 1866 v Čechách, na které její výbor doporučil rozpuštění spolku a převedení jeho majetku na ministerstvo národní obrany, které zřídí při Odborné škole pro kameníky a sochaře v Hořicích nadaci pro udržování hrobů a pomníků z války roku 1866.
 3. On
  ...Při loveckém honu v lese Svíb nedaleko obce Chlum u Hradce Králové vznikla z popudu válečného invalidy, setníka zemské obrany Jana Nepomuka Steinského, myšlenka založit spolek na ochranu a údržbu stávajících pomníků z prusko-rakouské války.
 4. On
  ...Na základě zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích a shromážděních se konala poslední "likvidační" valná hromada spolku "Komitét 1866"; jeho majetek propadl státu.
 5. On
  ...C. a k. místodržitelstvím v Praze byly podepsány stanovy Ústředního spolku pro udržování válečných památek z r. 1866 v Čechách.
 6. On
  ...V obci Cerekvice nad Bystřicí proběhla ustavující schůze „Komitétu 1866“ - spolku pro udržování pomníků na bojišti Králové-hradeckém..
 7. On
  ...V Hradci Králové se konala první valná hromada Ústředního spolku pro udržování válečných památek z r. 1866 v Čechách.
  NoteKomitét měl tehdy 24 zakládajících a 132 přispívajících členů. Předsedou byl jednohlasně zvolen baron Rudolf von Ullmenstein a prorektorem byl jmenován princ Vilém ze Schaumburg-Lippe.
 8. On
  ...U příležitosti 70. výročí bitvy u Hradce Králové byla ve Válečném muzeu na Chlumu slavnostně otevřena expozice výzbroje a výstroje bojujících armád, zřízená z darů členů spolku a jeho příznivců.
 9. On
  ...Konala se první valná hromada (52. v historii Komitétu) obnoveného "Komitétu 1866", který je občanským sdružením.
 10. On
  ...Na kamenické a sochařské škole v Hořicích se poprvé sešel výkonný výbor nově zřízené nadace pro udržování hrobů a pomníků z války roku 1866.