Records found: 1091  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001822 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Na Královských Vinohradech zemřel kaplan, farář, archeolog a literát Ferdinand Lehner, založil časopis "Cecilia" a "Cyrill", vydával a upravoval starobylé chrámové zpěvy, založil pěveckou školu pro pěstování liturgického zpěvu v Karlíně.
 2. On
  ...Ve Slaném se narodil divadelní dramaturg, profesor, literát a překladatel Bedřich Frída.
  NoteBratr Jaroslava Vrchlického.
 3. On
  ...V Kvasinách u Rychnova nad Kněžnou se narodil farář a literát Alois Dostál.
 4. On
  ...V Praze se narodil profesor, filolog a literát Václav Flajšhans.
 5. On
  ...V Roztokách u Prahy zemřel právník, docent, profesor, politik a poslanec Albín Bráf.
  NotePochován je na Vyšehradě.
 6. On
  ...V Praze zemřel profesor, redaktor, spisovatel a překladatel Václav František Suk.
 7. On
  ...V Žamberce se narodil meteorolog, hvězdář a profesor matematiky, teoretické fyziky a astronomie August Seydler.
 8. On
  ...V Sibíni v Sedmihradsku se narodil vychovatel, archivář, historik a literát Vojtěch Jaromír Nováček.
 9. On
  ...Ve Vamberku se narodil nakladatel, vydavatel a zemský poslanec Josef Richard Vilímek st.
 10. On
  ...V Čáslavi se narodil učitel, redaktor a literát Kliment Čermák.