Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001702 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. On
    ...Jan Lucemburský spolu se svými syny a pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic, který byl v ten den uveden do svého úřadu, a doprovodem položil základní kámen ke stavbě chrámu sv. Víta.
  2. On
    ...Z oken Ludvíkova křídla Královského paláce na Pražském hradě byli vyhozeni královští místodržící spolu s písařem. Došlo k tzv. 2. pražské defenestraci.