Records found: 327  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001610 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Ve Šťáhlavicích u Plzně se narodil učitel, filolog a literát Václav Zikmund.
 2. On
  ...V Opočně se narodil lékař, literát, národní hospodář a politik Filip Stanislav Kodym.
 3. On
  ...V Praze tragicky zemřel básník a korektor Aleš Balcárek.
 4. On
  ...V Pátku u Poděbrad se narodil úředník, spisovatel a básník Jan Bohumil Janda.
 5. On
  ...Z iniciativy Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury, vznikl při Vlasteneckém muzeu peněžní fond s názvem Matice česká, který sloužil k vydávání hodnotné české literatury.
 6. On
  ...Julius Grégr po obdržení koncese k vydávání deníku začal spolu s vlasteneckým družstvem vydávat "Národní listy".
 7. On
  ...V Praze zemřel mineralog, geolog, krystalograf a profesor Jan Krejčí.
 8. On
  ...Na Královských Vinohradech zemřel buditel, publicista a literát Jan Lepař.
 9. On
  ...Ve Střechově u Kácova se narodil novinář, spisovatel a dramatik Václav Vlček.
 10. On
  ...V Poboří u Kouřimě se narodil žurnalista, vydavatel a spisovatel Josef Miškovský.