Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001577 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. 1.

  Title Levý Hradec (Česko : hradiště)
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Státní ústav památkové péče: Výroční zpráva 2000, s. 36
 2. 2.

  Title Pražský hrad (Česko : hrad) - areál hradu
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  deník, Večerník Praha, středa 29. června 2005, s. 3
  deník SME, 3. 6. 2005, Príloha Hrady a zámky, s. 18-19
  Smetánka Zdeněk, Durdík Tomáš, Hrdlička Lad.; Archeologické výzkumy na Pražském hradě od r.1971. In: Staletá Praha; 1980, s. 94-107
  Suchomel Miloš; Dvě úvahy o podobě původních malířských adjustací povrchu kamenných soch. In: Zprávy památkové péče č. 7-8; 1997, s. 180
  Vacek Frant.; Kostely, církve a chrámy v Čechách. In: Method č. 9; 1892, s. 99-101
  Vilímková M., Kašička F.; Císařské kuchyně Pražského hradu. In: Památky a příroda č. 2; 1976, s. 67-70, 81-83
  Vilímková M., Kašička F.; Počátky Zlaté uličky na Pražském hradě. In: Památky a příroda č. 3; 1976, s. 131-136, 150-151
  Vochozková Iva; Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994. Praha 1 - Pražský hrad. In: Pražský sborník historický; 1995, s. 219-220
  Vošahlík Aleš; Od Athénské charty k Benátské chartě. In: Zprávy památkové péče č. 1; 1995, s. 7
  Neznámý; Zprávy. Opravy památek v hlavním městě Praze r. 1936. Hrad. In: Zprávy památkové péče č. 4; 1937, s. 10
  Beneš Josef; Podíl památkového prostředí na úspěchu výstavy na Pražském hradě. In: Památky a příroda č. 10; 1978, s. 584-592
  Borkovský Ivan; Poznámky ke konservování dřeva na pražském hradě. In: Zprávy památkové péče č. 2; 1941, s. 17-20
  Březinová Helena; Archeologický výzkum v Praze v letech 1992-1994.Praha 1 - Pražský hrad, Jiřské náměstí, Vikářská ulice. In: Pražský sborník historický, s. 216
  Čelakovský Jaromír; Hrad pražský a majetková práva k němu. In: Sborník příspěvků k dějinám král. hlav. města Prahy č. 1; 1907, s. 1-60
  Frolík Jan, Boháčová Ivana; Archeologický výzkum Pražského hradu v 80. letech. In: Staletá Praha; 1992, s. 71-88
  Fusek Jiří; K retuším při opravách historických gobelinů. In: Památková péče č. 9; 1967, s. 260-267
  Herout Jaroslav; Soutěž k úpravám Pražského hradu v roce 1963 - poučení i pro dnešek? In: Zprávy památkové péče č. 9; 1992, s. 1-6
  Herout Jaroslav; Výstava jako příležitost k určování ikonografie památek. In: Zprávy památkové péče č. 1; 1992, s. 2, 3
  Hlavsa Václav; Nejstarší fotograie Prahy. In: Pražský sborník historický; 1969 - 1970, s. 178-182, obr. č. 13
  Hlavsa Václav; Obrazy barokní Prahy. Soupis grafických listů druhé poloviny 18. století. In: Pražský sborník historický; 1967- 1968, obr. příl. č. 25, 26
  Hlavsa Václav; Praha a její život do poloviny 17. století v grafických listech. In: Pražský sborník historický; 1971, s. 145-183
  Hlavsa Václav; Pražská barokní veduta. Tvář a život města Prahy 1650-1750. In: Pražský sborník historický; 1975, s. 19-77
  Hořejší Jiřina; Pozdně gotické opevnění Pražského hradu. Současný stav uměleckohistorického poznání a jeho perspektivy. Im memoriam Dobroslavy Menclové. In: Staletá Praha; 1987, s. 105-120
  Jásek Jaroslav, Malínský Petr; Hradní vodovod, Rudolfova štola apod. In: Zpravodaj dobrovolných aktivů SPPOP č. 37; 1990, s. 21
  Kotlík Petr, Jehličková Alena, Valentová Milada, Zelinger Jiří; Obsah vodorozpustných solí v některých objektech Pražského hradu. In: Památky a příroda č. 10; 1989, s. 600-603
  Mencl Václav; Vývoj středověkého portálu v českých zemích. In: Zprávy památkové péče č. 3-4; 1960, s. 126, 131, 151, 153
  Pavel Jakub; České korunovační klenoty. (Poznámka k jejich poslední výstavě.) In: Zprávy památkové péče č. 6-8; 1955, s. 197-201
  Procházka Viktor; Pražský hrad v nejstarším vyobrazení. In: Památková péče č. 3; 1974, s. 157-160
  Prokůpek Josef, Tykva Bedřich; Archeologie a její místo v památkové péči Pražského hradu. In: Památky a příroda č. 2; 1977, s. 88-90
  Skřivánek František; Kameje a řezané nádoby z drahého kamene v památkách našeho středověkého umění. In: Památky a příroda č. 6; 1982, s. 321-331
  Příloha Lidových novin ; č. 248; 28. října 1928, s. 1
  Národní politika; roč. LV.; č. 255; 17. září 1937, s. 1