Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001577 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...V Českých Budějovicích zemřel básník a redaktor František Hrubín, národní umělec (1966).
 2. On
  ...Z iniciativy Františka Palackého a skupiny vlastenců, kteří usilovali o povznesení českého jazyka a literatury, vznikl při Vlasteneckém muzeu peněžní fond s názvem Matice česká, který sloužil k vydávání hodnotné české literatury.
 3. On
  ...V pražském Rudolfinu se od půl osmé večer konal historicky první koncert České filharmonie, který řídil Antonín Dvořák.
  NoteSvou činnost jím tak zahájila Česká filharmonie.
 4. On
  ...Nová Ústava vzniklé České republiky vešla v platnost.
 5. On
  ...V Čechách byla zavedena první soukromá telefonní linka (mezi budovou správy dolů Richarda Hartmana v Ledvicích a nádražím v Duchcově).
 6. On
  ...V Praze zemřel básník, spisovatel, novinář a překladatel Jaroslav Seifert.
 7. On
  ...Na samotě Časlovka na Slovensku se narodil voják Josef Hercz.
 8. On
  ...Česká republika vstoupila do NATO.
 9. On
  ...Česko-Slovenská republika se rozpadla na Slovenský štát a Protektorát Čechy a Morava.
 10. On
  ...V Hromnicích na Plzeňsku se narodil voják Antonín Liška.