Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 5  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001450 298a^"
 1. On
  ...Ministerstvo kultury začalo zřizovat specializované ústavy archeologické památkové péče.
 2. On
  ...Ministerstvo kultury zřídilo poslední ze čtyř specializovaných ústavů archeologické památkové péče.
 3. On
  ...Ministerstvo kultury vydalo opatření, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty.
 4. On
  ...Ministerstvo kultury zřídilo na návrh Státního památkového ústavu Archeologickou komisi MK ČR.
 5. On
  ...Ministerstvo kultury pověřilo výkonem činností archeologické památkové péče organizace, které provádějí a koordinují záchranné archeologické výzkumy.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.