Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001064 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. On
    ...Z oken Ludvíkova křídla Královského paláce na Pražském hradě byli vyhozeni královští místodržící spolu s písařem. Došlo k tzv. 2. pražské defenestraci.
  2. On
    ...Na Pražském hradě proběhla spěšná korunovace Zikmunda Lucemburského na českého krále, který však vzápětí Čechy opustil.