Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0001064 250h^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonJednalo se o rozsáhlý ozbrojený konflikt (1756 – 1763) mezi ústředními evropskými mocnostmi 18. století - Velkou Británií, Pruskem a Portugalskem na straně jedné, Francií, Rakouskem, Ruskem, Švédskem, Svatou říší římskou, Saskem a Španělskem na straně druhé.