Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 3  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000876 298a^"
 1. On
  ...Založena Ústřední komise pro zjišťování a zachování stavebních památek.
 2. On
  ...Česká repubika přistoupila k Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví.
 3. On
  ...Česká republika přistoupila k Úmluvě o ochraně architektonického dědictví Evropy.
  ...Česká republika přistoupila k Úmluvě o ochraně archeologického dědictví Evropy.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.