Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000798 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...V Hodslavicích na Moravě se narodil český historik, genealog, archivář a vychovatel František Palacký.
 2. On
  ...František Palacký si vzal v kostelíku sv. Jakuba Většího v Předslavi Terezii Měchurovou, dceru pražského advokáta Jana Měchury.
 3. On
  ...V Ďarmotech u Rábu v Uhrách se narodil český národní obroditel, kněz a filolog Josef Dobrovský.
 4. On
  ...Ve Stádleci na Táborsku zemřel technik, průmyslník, elektrotechnik a vynálezce František Křižík, čestný doktor technických věd.
  NotePochován je v Praze na vyšehradském Slavíně.
 5. On
  ...V Kolinci se narodila operní zpěvačka Libuše Márová, sólistka opery Národního divadla.
 6. On
  ...V Praze zemřel historik, genealog, archivář a vychovatel František Palacký.
  NoteV r. 1838 byl jmenován českým historiografem stavovským.V letech 1839 - 1844 byl sekretářem České královské společnosti.V letech 1841 - 1851 byl jednatelem Muzejní společnosti.
 7. On
  ...V Brně zemřel národní obroditel, kněz a filolog Josef Dobrovský, tvůrce slavistiky a zakladatel novočeské literatury.
 8. On
  ...V Plánici se narodil technik, průmyslník, elektrotechnik a vynálezce František Křižík.