Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000670 250h^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. OtherGlobal Positioning System, globální poziční systém, NAVSTAR GPS
    DescriptonDružicový navigační systém, který pomáhá při sledování naší přesné polohy pomocí 24 satelitů obíhajících kolem Země. Systém byl vyvinut v USA pro vojenské účely a později byl uvolněn i pro civilní využití.