Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000613 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. DescriptonOsoba, která je pověřena jednat jménem svého státu se zástupci a představiteli jiných států či mezinárodních organizací.
 2. DescriptonVe středověkých městech plastické nebo malované označení domů (návěstí se jménem domu, věcný znak), sloužící k jejich odlišení (předchůdce číslování domů). Často odvozeno od jména či zaměstnání majitele domu.
 3. DescriptonČást věrouky, učení o tzv. posledních věcech člověka a o životě posmrtném.
 4. DescriptonFanatická náboženská představa o radikální změně světa, jeho zániku a počátku ideálního života.
 5. DescriptonJedná se o nejtěžší církevní trest kanonického práva. Znamená vyobcování či vyloučení ze svátostného společenství církve, tj. z možnosti přijímat a udělovat svátosti.
 6. Othernovokřtěnci, toufaři
  DescriptonPříslušníci anabaptistické sekty, kteří se od 16. st. usazovali na jižní Moravě a západním Slovensku. Vytvářeli samostatné osady s vlastními církevními, politickými a hospodářskými samosprávami. Vynikali jako všestranní řemeslníci, zejména výrobou keramiky (fajáns), jejíž technologie přetrvala v lidové výrobě. Koncem 17. st. se rozpadl jejich systém společného hospodaření. Od 18. st. odcházeli habáni přes střední Slovensko a Gemer do Sedmihradska a Černomoří.
 7. Otherkrálovský hejtman
  DescriptonHistorické označení zemských správců, tj. zástupců jak krále, tak stavů. Hejtmani byli vybíráni především z místní šlechty a přísahali obvykle panovníkovi i zemi.