Records found: 661  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000610 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. Otherabbas
  DescriptonOpat
 2. Otheralfa a omega, α ω
  DescriptonPrvní a poslední písmeno řecké abecedy, symbol počátku a konce (zejm. na náhrobcích). Převzato z části bible zv. Apokalypsa, ze slov boha: "Jáť jsem alfa i omega, počátek i konec, první i poslední."
  Sestava písmen A a (řecká písmena alfa a ómega), samostatná nebo v kombinaci se symboly a v obrazech.
 3. Otheranno Domini
  DescriptonLéta Páně (LP + letopočet) ve významu roku od narození Kristova.
 4. DescriptonKrycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole, vyjadřující přechod mezi svislým podpůrným článkem a vodorovným kládím.
 5. DescriptonPostaveno, sedificat - postavil (v latině velké V a velké U se píše stejně - V).
 6. OtherDoubí u Karlových Varů
  DescriptonPorcelánová výrobna založená bývalým spolumajitelem slavkovské manufaktury J. Möhlingerem, který se zde uplatnil i jako modelér. Od r. 1849 polévaný porcelán i biskvit - běžné nádobí i figurky.
 7. DescriptonBodlákovitá rostlina, jejíž listy, dekorativně stylizované, se od starověku uplatňují (Řecko, korintská hlavice) v ornamentice. V rozmezí zhruba 1680 - 1720 plně převládá jako výtvarně upravená parafráze v barokních řezbách, kamenných reliéfech, štuku, kování i zlatnických předmětech a v Böttgerově porcelánu. Kolem r. 1710 se objevuje akant s pentlí (stuhou), po okrajích lemovanou a vrapovanou, proplétající se akantovými listy. Umožňuje - jako barokní ornamentika vůbec - poměrně přesné datování staveb a předmětů.
 8. Otherakropolis
  DescriptonPůvodně hrad nad starořeckými městy, přeneseně v archeologii nejvyšší nebo ústřední, ještě zvlášť opevněná část hradiště.
 9. Otherakrotérion
  DescriptonZakončovací článek tvaru palmety nebo okřídlené sfingy z pálené hlíny, kamene nebo kovu na štítech antických staveb (při patě štítu akroteria angularia, na vrcholu akroteria mediana, viz. antické stavební řády).
 10. Othersecco
  DescriptonNástěnná malba hlinitými barvami na suchou, hladce připravenou vápennou omítku. Vhodná pro chráněné interiéry, užívaná od starověku a zejména ve středověku (srovnej s freskou, al fresco, freskovou technikou).