Records found: 53  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000165 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. 1.

  Title Boršov nad Vltavou - České Budějovice, Česko - hrádek
  Sources Beneš, Antonín; Michálek, Jan a Zavřel, Petr. Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. I. díl. Soupis a studie. Praha, 1999., s. 82-83
  Durdík, Tomáš. Encyklopedie českých hradů. Praha : Libri, 1999., s. 76
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 35-36
  Kovář Daniel. Tvrziště u Boršova nad Vltavou. In: Výběr, roč. 31/4. 1994, s. 229-234
  Mareš, Vojtěch. O minulosti obce Boršova u Českých Budějovic. Boršov nad Vltavou, 1938.
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. díl. Budějovsko. Praha, 1884., s. 291
 2. 2.

  Title Božejovice (Česko : tvrz)
  Sources Durdík, Tomáš; Sušický, Viktor. Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Jižní Čechy. Praha, 2002., s. 13-15
  Fröhlich Jiří. Zaniklá vesnice a tvrz Božejovice. In: Výběr prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích,roč. 27/2, 1990, s. 124-128
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 38-39
  Renner, Josef; Paroubek, Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. Praha, 1889., s. 215
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 7. díl. Písecko. Praha, 1890., s. 254-257
  Soukup, Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. Praha, 1910., s. 32
  Stavební podoba české středověké tvrze
 3. 3.

  Title Brandlín - Tábor, Česko - zámek
  Sources Cikhart, Roman. Táborsko : Popis přírodní, historický a národopisný. IV. Historický místopis. Tábor, 1922., s. 198-200
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 40-41
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 4. díl. Vysočina Táborská. Praha, 1885., s. 93-94
  Smrž, Emil. Soběslavsko : Monografie okresu Soběslavského. Soběslav, 1930., s. 51-54
  Úlovec Jiří. Tvrz v Brandlíně a Dráchově. In: Táborský archiv, č. 10. 2000-2001, s. 327-363
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 176
 4. 4.

  Title Branovice - České Budějovice, Česko - druhá tvrz
  Sources Beneš, Antonín; Michálek, Jan a Zavřel, Petr. Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. I. díl. Soupis a studie. Praha, 1999., s. 84
  Huml Václav. Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku. In: Historická geografie 28. 1995, s. 94-95
  Chotěbor Petr. K architektonické podobě českých tvrzí v období renesance a manýrismu. In: Umění, roč. 39/2. 1991, s. 101-113
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 41-42
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. díl. Budějovsko. Praha, 1884., s. 196
  Příspěvek k poznání drobných panských sídel a jejich vztahu k lidovému domu. In: Archaeologia historica 19; 1994; s. 101, 102
 5. 5.

  Title Branovice - České Budějovice, Česko - první tvrz
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Beneš, Antonín; Michálek, Jan a Zavřel, Petr. Archeologické nemovité památky okresu České Budějovice. I. díl. Soupis a studie. Praha, 1999., s. 84
  Huml Václav. Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku. In: Historická geografie 28. 1995, s. 94-95
  Chotěbor Petr. K architektonické podobě českých tvrzí v období renesance a manýrismu. In: Umění, roč. 39/2. 1991, s. 101-113
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 41-42
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 3. díl. Budějovsko. Praha, 1884., s. 196
 6. 6.

  Title Bratronice (Česko : zámek)
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Encyklopedie českých tvrzí. 1. díl. (A-J). Praha : Nakladatelství ARGO, 1998., s. 43-44
  Sedláček, August. Hrady, zámky a tvrze království Českého. 11. díl. Prácheňsko. Praha, 1897., s. 271
  Siblík, Josef. Blatensko a Březnicko : Obraz poměrů přírodních, historických, místopisných, školských a národopisných. Blatná, 1915., s. 235-236
  Vlček, Pavel. Encyklopedie českých zámků. Praha : Libri, 1999., s. 178-179
  Svět práce
 7. 7.

  Title Březnice (Tábor, Česko : tvrz)
  SourcesHuml Václav. Sídla nižší šlechty na Vltavotýnsku. In: Historická geografie 28. 1995, s. 95
  Chleborad Arnošt. Popis okresu bechyňského. 1928, s. 286-293
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 50-51
  Podlaha Antonín, Šittler Eduard. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Milevském. 1898, s. 57-58
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl. 1890, s. 52-53
 8. 8.

  Title Budkov - Prachatice, Česko - tvrz
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Brož Josef. Budkov, tvrz a ves. In: Zlatá stezka 4. 1930-1931, s. 167-169, 188-190
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 54-55
  Mareš František, Sedláček Jan. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Prachatickém. 1913, s. 27-29
  Procházka Zdeněk. Budkov. In: Ročenka Klubu Augusta Sedláčka. 1986, s. 20-26
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl. 1890, s. 231-232
 9. 9.

  Title Buchov - Benešov, Česko - tvrz
  Sources kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 55-56
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl. 1890, s. 294-295
  Úlovec Jiří. Tvrziště v Buchově. In: Hláska, roč. 12/2. 2001, s. 17-20
  Jan Žižka z Trocnova
 10. 10.

  Title Bukovany (Česko : zámek)
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Kálalová-Di Lottiová Vlasta. Proměna bukovanského zámku. In: Zlatá stezka 11. 1937, s. 9-11
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 1. díl. 1998, s. 56
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 151-152
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 11. díl. 1897, s. 68-70
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 34-36
  Vlček Pavel. Encyklopedie českých zámků. 1999, s. 184-185
  Památky středních Čech 4, s. 109