Records found: 8  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000068 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. 1.

  Title Chyšky - Písek, Česko - tvrz
  Sources Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 253-255
 2. 2.

  Title Kestřany - Písek, Česko - dolní tvrz
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Durdík Tomáš, Adámek Jan, Fröhlich Jiří, Chotěbor Petr. Vybrané středověké památky Prácheňska. 1998, s. 26-31
  Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 258-265
  Kašička František. Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku. In: Archaeologia historica 12. 1987, s. 331-343
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 2. díl. 2000, s. 288-290
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 189-190
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl. 1890, s. 240-246
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 81-88
 3. 3.

  Title Kestřany - Písek, Česko - horní tvrz
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Durdík Tomáš, Adámek Jan, Fröhlich Jiří, Chotěbor Petr. Vybrané středověké památky Prácheňska. 1998, s. 26-31
  Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 258-265
  Kašička František. Horní tvrz v Kestřanech. In: Památková péče,, roč. 9. 1977, s. 11-17
  Kašička František. Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku. In: Archaeologia historica 12. 1987, s. 331-343
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 2. díl. 2000, s. 288-290
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 189-190
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl. 1890, s. 240-246
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 81-88
 4. 4.

  Title Němec - Písek, Česko - tvrz
  Sources Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 302-303
  Kudrnáč Jaroslav, Fröhlich Jiří. Neznámé středověké sídlo při rybníku Němci u Písku. In: Archeologické výzkumy v jižních Čechách 4. 1987, s. 67-75
 5. 5.

  Title Putim - Písek, Česko - tvrz
  Sources Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 314-317
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 2. díl. 2000, s. 630
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 205
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 293-294
  Wretzlová-Pixová Anna. Putim své kroniky netají. 1992
 6. 6.

  Title Rakovice - Písek, Česko - zámek
  Sources Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 319-322
  kolektiv autorů. Encyklopedie českých tvrzí 2. díl. 2000, s. 645-646
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 173-174
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 304
  Toman Jan. Rakovice. Historie a přítomnost jihočeské vesnice. 1984
 7. 7.

  Title Smrkovice - Písek, Česko - tvrz
  SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
  Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 331-333
  Fröhlich Jiří, Michálek Jan. Archeologické nemovité památky v okrese Písek. In: Zprávy Čs. společnosti archeologické při ČSAV, roč. 20/4. 1978, s. 114
  Renner Josef, Paroubek Otakar. Popis okresního hejtmanství Píseckého. 1889, s. 207
  Sedláček August. Hrady, zámky a tvrze království Českého, 7. díl. 1890, s. 195
  Soukup Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Píseckém. 1910, s. 308
 8. 8.

  Title Zběšičky - Písek, Česko - feudální sídlo
  Sources Durdík Tomáš, Kašička František, Nechvátal Bořivoj. Hrady, hrádky a tvrze na Písecku. 1995, s. 373-374