Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000012 298a^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
  ...Na Chodově byla provedena první demolice rodinného domu (čp. 777), který ustoupil výstavbě dálnice.
 2. On
  ...Uzavřena trhová smlouva, kterou hlavní město Praha koupilo chodovský dvůr s pozemky náležejícími k dvorovému hospodářství.
 3. On
  ...Obce Chodov a Litochleby, které nesouhlasily s připojením k Praze se staly součástí okresu Říčany.
 4. On
  ...Po připojení 37 obcí vznikla Velká Praha (rozloha tak činila 17 164 ha), rozdělená do 13 správních obvodů a XIX městských čtvrtí.
 5. On
  ...Obce Chodov a Litochleby byly sloučeny a došlo k jednotnému číslování domů.
 6. On
  ...V platnost vstoupilo nové správní rozdělení státu na kraje, na jehož základě připadl Chodov k okresu Praha-východ.
 7. On
  ...Osada Zderaz lehla popelem.
 8. On
  ...Arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic ve zprávě o vizitaci břevnovského a dalších benediktinských klášterů vedle jiného opět napomíná, aby se lesy neprodávaly.
 9. On
  ...Vlastnické právo Prahy na chodovský dvůr bylo uloženo do katastru.
 10. On
  ...Josef a Jan Gottfried Korbové byli povýšeni do rytířského stavu rakouského císařství s predikátem z Weidenheimu.