Records found: 12  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_cat 0000003 220u^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. Other nameČernínové z Chudenic
  2. Data?-1979
  3. Other nameKolowratové
  4. Other nameLobkowiczové
    Lobkovitzové
  5. Other nameNostitzové
  6. Other nameSternbergové
  7. Other nameTrauttmannsdorffové
  8. Other nameWratislavové z Mitrowicz