Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth l000011 250h^"
  1. Otherpseudobarok, novobaroko, druhý baroko
    DescriptonBarokní tvary ovládly ještě nakrátko historizující evropskou tvorbu a zvláště architekturu poslední čtvrti 19. století. Zprvu paralelně s novorenesancí, později se osamostatnil a navázal na dynamický výraz a dekorativní plnost baroka. Neobaroko se projevilo najvýrazněji v profánní architektuře, podporováno reprezentativními tendencemi panovnických rodů (Ludvíka II. v Bavorsku, Napoleona III. ve Francii) i zámožné buržoasie, ale ovládlo postupně veškerou tvorbu až po umělecká řemesla. Kolem r. 1900 neobaroka doznívají.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.