Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth l000011 250h^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. Otherpseudobarok, novobaroko, druhý baroko
    DescriptonBarokní tvary ovládly ještě nakrátko historizující evropskou tvorbu a zvláště architekturu poslední čtvrti 19. století. Zprvu paralelně s novorenesancí, později se osamostatnil a navázal na dynamický výraz a dekorativní plnost baroka. Neobaroko se projevilo najvýrazněji v profánní architektuře, podporováno reprezentativními tendencemi panovnických rodů (Ludvíka II. v Bavorsku, Napoleona III. ve Francii) i zámožné buržoasie, ale ovládlo postupně veškerou tvorbu až po umělecká řemesla. Kolem r. 1900 neobaroka doznívají.