Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth l000004 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonSměr klasicistní architektury opírající se o dílo a teorii italského architekta 16. st. Andrey Palladia. Střízlivý směr byl protipólem architektury baroka a nalezl proto zvláštní uplatnění v západní Evropě a zejména v Anglii od poč. 17. st.