Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth l000003 250q^"
  1. DescriptonMá podobu komponované, tj. záměrně upravené volné krajiny, kde se třídají louky, lesíky i jednotlivé stromy (solitéry).
  2. DescriptonKlasicistický park převzatý z prostředí francouzských zámků 17. a 18. st. má geometricky řešenou souměrnou (obvykle hvězdovou) síť cest, vroubených stříhanými dřevinami, umožňujících dlouhé průhledy na fontány, sochy a pavilóny. V rovinné části parku před průčelím paláce nebo zámku jsou tzv. partery.
  3. DescriptonRozlehlý přírodní park 19. st., zabírající větší výsek krajiny s vodními a lesními plochami, utvářející monumentální krajinné prostory, spojované dalekými průhledy.
  4. DescriptonSoučást zahrady, parku v jeho rovinné části před průčelím paláce či zámku, kde tvoří nízká výsadba ornamentální obrazce (broderie).
  5. DescriptonMenší zahradní stavba 16. - 19. st. (např. v romantickém parku "čínský pavilón"), obvykle centrálního půdorysu a zevně i uvnitř ozdobně řešená.
  6. DescriptonOhrazený výsek přirozené krajiny, který se vyvinul z anglického parku. Kolem r. 1850 jej obohacují vodní plochy a toky, květinové záhony a síť cest, avšak neužívá oproti romantickému parku architektonických doplňků.
  7. DescriptonPodobá se anglickému, ale na víc jej oživují romantické a exotické stavbičky, dřevěné i zděné, umělé zříceniny, sochy, pomníčky atd.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.