Records found: 2  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth h000002 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. Otherkastel, kaštiel
    DescriptonVe středověké Itálii hrad vesměs pravoúhlé dispozice s nárožními věžemi, budovaný obvykle na okraji města zejména vládci feudálních domén (např. goticko-renesanční v Miláně, Ferraře). Typ kaštelu se během 15. a 16. st. rozšířil do tehdejších Uher, kde se uplatnil v obraně proti Turkům.
  2. DescriptonV barokním zámku nebo paláci první patro, obsahující reprezentační sál, a proto vyšší než ostatní poschodí a bohatěji řešené. Sál někdy převyšuje postranní křídla (má i dvojí okna nad sebou) a vystupuje plochým nebo válcovým rizalitem z průčelí. Ze sálu lze někdy vyjít na připojený balkón a z toho popřípadě ozdobným schodištěm do parku.