Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth g000051 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. 1.

    Title Běchovice (Praha 9, Česko)
    SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
    MF Dnes; čtvrtek 18. 4. 2019, s. 15
    digitální verze Kroniky Uhříněvsi III. (Třetí Pamětní kniha města Uhříněvsi)