Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 7  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0024246 250q^"
 1. Otherkonzervace
  DescriptonPatří mezi specifické interdisciplinární obory. Znamená odborné zajištění památky či výtvarného díla před chátráním, rozpadem nebo vůbec pokračováním rozkladného procesu, aniž se mění, doplňuje nebo rekonstruuje stav památky či výtvarného díla, v jakém se dochovala.
 2. Otherreparační obnova
  DescriptonTyp úpravy napravující nevhodně provedené a neplnohodnotné zásahy minulých děl obnovy zahrnující např. celkové či částečné odstranění nevhodných modernizačních prvků v pláštích budov či doplnění prvků neoddůvodněně odstraněných.
 3. DescriptonJedná se o utilitární přístup spočívající v redukování památkových hodnot bez adekvátní kompenzace, a proto je velmi nežádoucí.
 4. Otherrestaurace
  DescriptonRestaurování vychází z výsledků umělecko historického a restaurátorského (nebo stavebně technického) průzkumu, řídí se metodami restaurátorství (teorií památkové péče) a využívá starých a nových technik.
 5. DescriptonUplatňuje se především u staveb složitějšího historického vývoje a směřuje k obnovení - doplnění, anebo znovuodkrytí - hodnot, vrstev či prvků stavebním vývojem potlačených či dokonce eliminovaných.
 6. DescriptonZpůsob, který má charakter provizorní, je dočasnou stabilizací chátrající stavby či jejich částí, a předchází zevrubnou obnovu v potřebném rozsahu, charakteru a kvalitě.
 7. Otherlokální oprava
  DescriptonZpůsob, který by měl opravovanou část stavby plnohodnotně obnovit a scelit s okolními neopravovanými částmi.


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.