Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0018568 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. DescriptonJedná se o výtvory lidských rukou nebo přírodniny užité člověkem, které pocházejí z doby pravěké a raně historické, jakož i z doby pozdější a byly získány výkopy nebo nálezy. Zjednodušeně, za archeologické památky movité lze považovat předměty, které jsou dokladem nebo pozůstatkem života člověka a zachovaly se zpravidla pod zemí, výjimkou i předměty nalezené ve stavbách, zazděné apod.