Records found: 15  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0017129 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. DescriptonKonkávní čtvrtválcové prohnutí, kde je zaoblení výrazněji odstupněno oproti fabionu.
 2. DescriptonDeska, hlavní část klasické antické římsy, střední pás nesený podporujícím článkem (kymatem) a nesoucí ukončující článek (sima).
 3. DescriptonŘímsa nesená řadou malých konzol, častá v období renesance a neorenesance.
 4. DescriptonPodstřešní římsa podporovaná částmi křížové klenby ve tvaru lunet nebo polovinou valené klenby s drobnými lunetovými kápěmi.
 5. DescriptonŘímsa ve tvaru oblounu, často shora i zdola provázená ještě úzkým prstencem.
 6. Otherkordon, patrová římsa, pásová římsa
  DescriptonŘímsa, která odděluje patra.
 7. Otherřímsa hlavní, římsa korunová
  DescriptonŘímsa, která ukončuje stavbu a bývá značně vyložená. Podle zvláštních tvarů a konstrukcí se rozeznává zejména konzolová s vyloženou deskou podporovanou konzolami.
 8. DescriptonŘímsa obsahující druh románského vlysu se šachovnicově rozmístěnými krychlemi.
 9. Otherřímsa výžlabková
  DescriptonŘímsa, která ustupuje oblým profilem k líci zdiva, s nímž splývá.
 10. DescriptonŘímsa různých tvarů a profilů (případně celý štít zv. fronton).