Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0010860 250q^"

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. DescriptonItalský název pro zhruba otesanou kamennou sochu nebo řezbu.
 2. DescriptonAntické označení pro sochu z různých, nejčastěji dvou materiálů. Hlava a obnažené části těla byly z mramoru, připevněné na dřevěném, kovem zahaleném jádru.
 3. DescriptonGotický křídlový oltář. Na kamenné mense (stole) stojí predela, malovaná deska nebo vyřezávaný reliéf, nad ní jako retabulum skříň se sochami nebo reliéfy, případně malbami, s jedním nebo dvěma páry otáčivých skládacích křídel s deskovými obrazy či reliéfy postav světců či celých výjevů. Archa vrcholí architektonickým nástavcem z vyřezávaných fiál s kraby a kytkami (kyticemi), doplněnými sochami, nebo prostým štítem.
 4. Otherbysta, poprsí
  DescriptonNejčastěji sochařský portrét v podobě hlavy a části těla (s poprsím) na podstavci, nebo zpodobení antického božstva v baroku, např. alegorií Slunce (Sol), Měsíce (Luna), dne a noci apod. (na fasádách).
 5. DescriptonObrovská, vysoce nadživotní socha, původně votivní. Později zobrazení božstva (kolos rhodský), nebo panovníka (v Egyptě a Římě).
 6. DescriptonOznačení pro sochy, ale i deskové obrazy madon, které jsou příznačným projevem tzv. krásného nebo měkkého, internacionálního gotického slohu kolem r. 1400 (1380-1420). Krásné madony vynikají zvláštním lyrickým půvabem a formální dokonalostí bohatého záhybového systému.
 7. DescriptonMéně obvyklé označení pro sochy piet z období krásného slohu kolem r. 1400.
 8. DescriptonOsoba zaměřená na umělecko-řemeslnou tvorbu, užívající různých technik podle použitého materiálu.
 9. DescriptonSkupina dvou a více figur vázaných ideově, formálně i skladebně navzájem spojených v jedno výtvarné dílo, se společnou podnoží (plintem) nebo na jiném společném útvaru.
 10. Othertorzo
  DescriptonNeúplně, zlomkovitě dochované nebo nedokončené dílo (socha bez hlavy a rukou, nedostavěný kostel). Plastika bývá někdy již jako torso tvořena.