Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0007827 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. 1.

    Title Batňovice (Česko)
    SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ