Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0006174 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. 1.

    Title Lomec - Kutná Hora, Česko - feudální sídlo
    SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ