Monuments, statesmen, families, subjects

Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0005506 299z^"
 1. 1.

  Title Aloch - Břeclav, Česko - tvrz
  SourcesNovotný J.; Poddanská půda na Moravě v 16. a 17. století. In: Sborník archivních prací IX; 1959, s. 197
  Unger J.; Tvrziště na zaniklé osadě Aloch u Valtic. In: Jižní Morava 4; 1968, s. 85-89
  Unger J.; Moravská tvrziště v pověstech. In: Vlastivědný věstník moravský XXIII; 1971, s. 346
  neznámý autor; Změny struktury osídlení ve 12. až 14. st. na jižní Moravě. In: Archaeologie historica 18/93, s. 167-179


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.