Records found: 1  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^kcz_un_auth 0000328 299z^"

Monuments, statesmen, families, subjects

  1. 1.

    Title Staré Město pod Landštejnem - Jindřichův Hradec, Česko - zámek
    SourcesÚstřední seznam kulturních památek České republiky, NPÚ
    Novák Josef. Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Jindřicho-Hradeckém. 1901, s. 31