Records found: 21  
Your query: Month and day (mmdd) = ("1127")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Xenie či Oxana.
  ...Valašské "mudrosloví": Na svatého Josafata, lepší kožich, než-li vata.
 2. On
  ...Přemysl Otakar II. vydal listinu, ve které osvobodil velehradský klášter od daní a poplatků.
 3. On
  ...Ferdinand III. byl korunován na českého krále.
 4. On
  ...V Polance u Klatov se narodil učitel, literát a korektor Josef Franta Šumavský.
 5. On
  ...V Pešti se narodila herečka Anna Marta Kolárová-Manetínská.
 6. On
  ...V Praze se narodil dramaturg a režisér Pavel Švanda ze Semčic.
 7. On
  ...Na Orlíku nad Vltavou se narodil archivář, knihovník, historik a literát Jan Bedřich Novák.
 8. On
  ...V Prostějově se narodila herečka Jarmila Bechyňová.
 9. On
  ...V Pardubicích zemřel lékař, literát a překladatel Viktor Vohryzek.
 10. On
  ...V Praze zemřel malíř, grafik, spisovatel a výtvarný teoretik Bohumil Kubišta.