Records found: 26  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0916")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Ludmila, Lidmila či Kornélie.
  ...Významný den: Začíná Evropský týden mobility.
  ...Významný den: Den církevního školství.
  ...Významný den: Mezinárodní den ochrany ozónové vrstvy.
  ...Valašské "mudrosloví": Svatá Ludmila deštěm obmyla.
 2. On
  ...Na hradě Krakovci byla vysvěcena hradní kaple.
 3. On
  ...Rudolf II. povolil střelcům postavit u zdi Pražského hradu byty (vznik Zlaté uličky).
 4. On
  ...Václav Hanka oznámil, že "nalezl" ve sklepení věže děkanského chrámu sv. Jana Křtitele ve Dvoře Králové nad Labem zbytek rukopisného kodexu ze 13. st., který podle jeho zprávy obsahoval osm skladeb epických, dílem jen zlomkovitých.
 5. On
  ...V Praze se narodil malíř a ilustrátor Eduard Herold.
 6. On
  ...František Palacký si vzal v kostelíku sv. Jakuba Většího v Předslavi Terezii Měchurovou, dceru pražského advokáta Jana Měchury.
 7. On
  ...Ve Zvoleněvsi u Kladna se narodil operní zpěvák a profesor Kašpar Horlivý.
 8. On
  ...Ve Vamberce se narodil profesor, zemský školní inspektor, redaktor, literát a překladatel František Krsek.
 9. On
  ...Pražský arcibiskup kardinál Bedřich kníže Schwarzenberg vydal pastýřský list určený duchovenstvu a všem věřícím pražské arcidiecéze, ve kterém se vyslovil k dostavbě chrámu sv. Víta.
 10. On
  ...V Praze zemřel básník, publicista a redaktor Jan Erazim Vocel, profesor archeologie a dějin české literatury na univerzitě.
  NotePochován je v Praze na Olšanech.