Records found: 28  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0722")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Magdaléna, ale také Magdalena, Magda.
  ...Významný den: Světový den mozku..
  ...Valašské "mudrosloví": Na svatou Magdalénu pohoda - pro včely výhoda, a když psota - to lichota.
 2. On
  ...Marie Terezie zrušila městům právo hrdelní a ustanovila 24 městských soudů.
 3. On
  ...V Korouhvi u Poličky se narodil kněz a spisovatel Josef Ehrenberger.
 4. On
  ...V Praze zemřel profesor historie Ignác Cornova, mistr zednářské lóže.
 5. On
  ...Ve Stanově u Vysokého nad Jizerou se narodil spisovatel, právník, novinář a politik Antal Stašek, vlastním jménem Antonín Zeman.
 6. On
  ...Ve Vídni byl zahájen říšský sněm.
 7. On
  ...V celé monarchii byl zaveden metrický systém měr a vah.
 8. On
  ...Narodil se historik, básník a esejista Zdeněk Kalista.
 9. On
  ...Na schůzi městského zastupitelstva Oseku byl přijat městský znak.
 10. On
  ...V Praze-Podskalí se narodil herec Josef Šebánek.