Records found: 25  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0715")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Jindřich či Egon.
  ...Valašské "mudrosloví": Koža pila, koža trp.
 2. On
  ...V Praze se narodil lékař, archeolog a speleolog Jindřich Wankel.
 3. On
  ...V Roštíně u Kroměříže se narodil učitel, redaktor, literát a překladatel Jan Mrazík.
 4. On
  ...V Chotovinách u Tábora se narodil advokát, ministerský rada, dramatik a spisovatel Eduard Lederer.
 5. On
  ...Zemský sněm království českého zřídil v Praze Archiv země české.
 6. On
  ...Fotograf Jindřich Eckert si otevřel v Praze na Újezdě svůj první portrétní ateliér.
 7. On
  ...V Březových Horách se narodil básník Karel Babánek.
 8. On
  ...V Nové Pace se narodil úředník, básník a spisovatel Jan Opolský.
 9. On
  ...Na statku ve Chlebích se narodil voják Václav Otta.
 10. On
  ...V Praze zemřel notář, pěvec, skladatel a literát Eugen Miroslav Rutte.