Records found: 26  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0713")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Markéta, Margareta, Margot či Margit.
  ...Valašské "mudrosloví": Valašské Svatá Markyta hodila srp do žita.
 2. On
  ...Vilém I., vévoda opavský, získal díky podpoře katolické strany v období husitských válek od krále Zikmunda za 9 600 kop grošů Kladsko a Frankenštejnsko.
 3. On
  ...Potvrzen majestát císaře Zikmunda o volbě pražského arcibiskupa.
 4. On
  ...V litoměřickém kraji vypuklo povstání sedláků proti jejich pánovi Adamovi Ploskovskému z Drahonic.
 5. On
  ...Narodil se hudební skladatel Jindřich Pech.
 6. On
  ...Ve Kšelích u Českého Brodu se narodil malíř, ilustrátor a loutkař Jindřich Bubeníček.
 7. On
  ...Na Kladně se narodil poštovní úředník, básník, prozaik a překladatel Alfons Breska.
 8. On
  ...Při výzkumu byla v Dolních Věstonicích nalezena plastika ženy, tzv. Věstonická Venuše.
 9. On
  ...Narodil se muzikolog, novinář, hudební publicista, teoretik a kritik Ivan Medek.
 10. On
  ...V Praze zemřel grafik, ilustrátor a jevištní výtvarník Vratislav Hugo Brunner.