Records found: 19  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0707")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Bohuslava či Donalda.
  ...Valašské "mudrosloví": Slunko peče - déšť poteče.
 2. On
  ...Husity, vedenými Janem Želivským, byl vyrabován a vypálen premonstrátský klášter v Doksanech.
 3. On
  ...Kníže Lichtenštejn vydal nařízení, které měnilo naturálie pro vojenského jezdce na peněžní dávku 10 zlatých.
 4. On
  ...V Břeclavi byl připojen k železniční trati z Vídně další úsek do Brna.
 5. On
  ...V Praze zemřel herec Josef Křtín, vlastním jménem Josef Křtěn.
 6. On
  ...V Praze se narodila herečka Ella Nollová.
 7. On
  ...V Plzni se narodila herečka Anna Steimarová.
  NoteDcera herce Vendelína Budila.
 8. On
  ...V Praze zemřel herec Eugen Wiesner, dlouholetý člen činohry Národního divadla.
 9. On
  ...V Poděbradech zemřel vychovatel, fejetonista, překladatel a lektor ruštiny Karel Štěpánek, profesor na Československé obchodní akademii v Praze.
 10. On
  ...V Praze bylo uvedeno do provozu Autobusové nádraží Pankrác.