Records found: 27  
Your query: Month and day (mmdd) = ("0706")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Spytihněv či Izaiáš.
  ...Státní svátek: Den upálení mistra Jana Husa.
  ...Významný den: Světový den polibku.
  ...Významný den: Světový den Tibetu.
  ...Valašské "mudrosloví": Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
 2. On
  ...V Kostnici byl upálen Mistr Jan Hus.
 3. On
  ...Na žádost velkovévodkyně Anny Marie Františky Sasko-Lauenburské udělil papež Klement XII. hornopolickému arciděkanovi právo užívat při slavnostních bohoslužbách pontifikálie na způsob opatů.
 4. On
  ...Ve Slezsku byl vyhlášen patent, upravující vrchnostenské dávky a robotní povinnosti.
 5. On
  ...V Dolních Chvatlinách byl slavnostně vysvěcen nově vystavěný kostel sv. Petra a Pavla.
 6. On
  ...Ve Starých Hradech se narodil herec a režisér Karel Polák.
 7. On
  ...V Blatné se narodil dělostřelecký důstojník Josef Kuffner.
 8. On
  ...V Lužanech u Přeštic se narodil pracovník v nakladatelství, spisovatel a básník Josef Kožíšek.
 9. On
  ...Nad Frýdlantem byla otevřena dřevěná, 14 m vysoká, rozhledna Frýdlantská výšina.
 10. On
  ...V Paceřicích u Turnova se narodil dirigent a divadelní zvukový režisér Jaroslav Kovář, dlouholetý člen Národního divadla.