Records found: 530  
Your query: ABC = ("a")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. Otherabbas
  DescriptonOpat
 2. Otheranno Domini
  DescriptonLéta Páně (LP + letopočet) ve významu roku od narození Kristova.
 3. DescriptonPřízdoba korintského abaku i abaku jiného řádu ve tvaru květu, umísťovaná do středu stran abakové desky.
 4. DescriptonKrycí deska, spočívající na hlavici nebo konzole, vyjadřující přechod mezi svislým podpůrným článkem a vodorovným kládím.
 5. DescriptonStolek v blízkosti oltáře, na němž se před mší připravují některé bohoslužebné předměty.
 6. DescriptonStarověká početní tabulka rozdělená na sloupce s posuvnými počítacími známkami, sloužící jako počítadlo.
 7. DescriptonStůl s čtyřhrannou deskou, na němž bylo v jídelnách antického Říma vystavováno vzásné nádobí.
 8. DescriptonNázev okna s šikmým parapetem, popřípadě také záklenkem, umožňujícím osvětlení, ale bránící výhledu.
 9. DescriptonItalský název pro zhruba otesanou kamennou sochu nebo řezbu.
 10. District Karlovy Vary
  County Karlovarský kraj
  CountryCzechia