Records found: 1995  
Your query: ABC = ("š")

Monuments, statesmen, families, subjects

 1. On
 2. Otherabsolutní malba, geometrické umění, ideoplastické umění, schematické umění, nefigurativní umění
  DescriptonUmění nezobrazující, nefigurativní, nepředmětné. Tvorba vyjadřující ideje, představy i city umělcova nitra.
 3. District Blansko
  County Jihomoravský kraj
  CountryCzechia
 4. Monument type hrad
  Monument state nepatrné zbytky
  Village Adršpach - lokalita leží mimo obec
  District Náchod
  County Královehradecký kraj
  CountryCzechia
 5. Otherseskupení, nahromadění, nakupení
  DescriptonV architektuře husté shlukové osídlení.
 6. Otherspona
  DescriptonŠperk sloužící k sepnutí oděvu. Šatová spona s krytou jehlou nebo dvoudílná spona s háčkem a ouškem (u pluviálu).
 7. Othersdružený znak
  DescriptonTj. dvojice znaků šlechtických manželů. Manželův znak umístěn heraldicky vpravo, manželčin vlevo, často vložených do dvou přikloněných kartuší pod společnou korunou. Také u aliančních znaků se tyto znaky dívají proti sobě, zachovávajíce tzv. heraldickou zdvořilost.
 8. Othersecco
  DescriptonNástěnná malba hlinitými barvami na suchou, hladce připravenou vápennou omítku. Vhodná pro chráněné interiéry, užívaná od starověku a zejména ve středověku (srovnej s freskou, al fresco, freskovou technikou).
 9. OtherStará Role, Alt Rohlau
  DescriptonOd r. 1814 kamenina, od r. 1838 porcelán - převážně užitkové nádobí pozdně empírových tvarů, po r. 1840 zdobené měditiskem, ale i dekorativní vázy a figurální nádoby. Po r. 1884 následuje obrat k zcela užitkové výrobě.
 10. Otherantika, starověké umění
  DescriptonSouhrnný název pro starověké umění předřecké, etruské, římské a zpravidla i starokřesťanské. Někdy se pod tento název zahrnuje i umění byzantské nebo alespoň jeho počátky.