Records found: 36  
Your query: Month and day (mmdd) = ("1202")

Historical ...

 1. On
  ...Svátek má Blanka, Vivien či Bibiana.
  ...Významný den: Světový den počítačové gramotnosti.
  ...Významný den: Mezinárodní den boje za vymýcení otroctví.
  ...Valašské "mudrosloví": Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.
 2. On
  ...V Příboře se narodil profesor dějepisu a filologie Řehoř Volný.
 3. On
  ...V Praze zemřel jezuita Stanislav Vydra, profesor matematiky na pražské univerzitě.
 4. On
  ...U Slavkova u Brna se odehrála bitva "Tří císařů", jedna z největších Napoleonových bitev.
 5. On
  ...V Praze zemřel spisovatel František Faustin Procházka, člen pavlánského řádu a direktor všech gymnázií v Čechách.
 6. On
  ...V Kostelci nad Labem se narodil vydavatel, novinář, národohospodářský buditela propagátor záložen František Šimáček.
 7. On
  ...Na rakouský trůn nastoupil císař František Josef I.
 8. On
  ...V Arcibiskupském paláci v Olomouci se císař František Josef I. zúčastnil shromáždění nejvyšších činitelů monarchie.
 9. On
  ...Český a uherský král Ferdinand V. abdikoval v Olomouci ve prospěch svého synovce Františka Josefa.
 10. On
  ...V Jičíně se narodil soudce, státní zástupce, profesor a publicista August Miřička.